Кичево: Јавен повик

ОпштиниКичево: Јавен повик

Најчитано

За поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022 година . Даночната пријава за утврдување на данок на имот за 2022 година (образец ДИ) поднесува даночен обврзник (правно и физичко лице) и тоа за:

1. Имотот што го стекнал или почнал да го користи во текот на 2021 година, а за кој нема поднесено даночна пријава (нов даночен обврзник, дополнително стекнат имот кој подлежи на оданочување и сл.)

2. Имотот кај кој настанала промена во сопственоста (отуѓување и сл.).

3. Имотот кај кој настанала промена во вредноста (доградба, надградба, довршување, проширување и сл.).

Даночна пријава се поднесува до Општината Кичево – Сектор за даноци и такси на чие подрачје се наоѓа имотот најдоцна до 31 јануари 2022 година.

Даночните обрврзници кои нема да поднесат даночна пријава во определените рокови по овoj JАВЕН ПОВИК, ќе се казнат со парична казна за сторените прекршоци согласно Законот за даноците на имот.

 

 

 

 

 

 

Извор: Општина Кичево 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Последни објави

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Читај повеќе