ДЗС: Економски сметки за туризмот на Република Северна Македонија, 2019 година

Самостојни органиСамостојни државни органиДЗС: Економски сметки за туризмот на Република Северна Македонија, 2019 година

Најчитано

Економските сметки за туризмот на Република Северна Македонија беа развиени во рамките на проектот финансиран од Европската Унија „Унапредување на производството и дисеминацијата на статистичките податоци EUROPEAID/139628/DH/SER/MK“.

Економските сметки за туризмот се инструмент што се состои од интегриран информациски систем, чија главна цел е да ги презентира активностите и производите што се директно или индиректно поврзани со туризмот. Овој инструмент овозможува проценка на економската димензија на овој сектор, како и споредба со другите земји.

Според економските сметки за туризмот, бруто-додадената вредност создадена од туризмот во 2019 година учествува со 2.45 % во бруто-додадената вредност на економијата на Република Северна Македонија и изнесува 23 685.5 милиони денари по основни цени.

Туристичката потрошувачка на економската територија е проценета на 28 033.8 милиони денари, што претставува 2.36 % од бруто-домашниот производ (БДП).

Дојдовен туризам

Трошоците за дојдовен туризам изнесуваат 22 189.4 милиони денари. Трошоците на странските туристи во дојдовниот туризам се 76.0 %, а останатите 24.0 % се од еднодневните странски посетители.

Трошоците за храна се доминантни со 36.1 % од трошоците за дојдовен туризам, покрај трошоците за сместување со 29.6 % и услугите за превоз на патници со 13.5 %. Овие три компоненти прават 76.6 % од вкупните трошоци за дојдовниот туризам (табела 1).

Домашен туризам

Трошоците за домашен туризам изнесуваат 5 844.4 милиони денари. Во однос на учеството, услугите за сместување се најголемата компонента на трошоците за домашниот туризам и учествуваат со 56.1 % (табела 2).

Внатрешен туризам

Учеството на трошоците за домашниот туризам во вкупната потрошувачка за внатрешниот туризам во Република Северна Македонија е 20.9 % во 2019 година, додека останатите 79.1 % се трошоци за дојдовен туризам. Трошоците за сместување имаат најголемо учество и се 39.0 % од трошоците за внатрешниот туризам, потоа следат трошоците за услуги за послужување храна и пијалаци со 33.7 % и услугите за патен превоз на патници со 16.2 % (графикон 1).

Појдовен туризам

Трошоците за појдовен туризам се однесуваат на трошоците на жителите на Република Северна Македонија при патувања во странство. Трошоците за туризам на резидентите во странство изнесуваат 5 642.3 милиони денари. Главната компонента на трошоците за појдовен туризам се услугите за сместување со учество од 33.8 %, потоа услугите за послужување храна и пијалаци со 31.5 % и услугите за превоз на патници со 31.5 % (табела 3).

 

 

 

 

Извор: Државен завод за статистика

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
https://form.jotform.com/222403480783353spot_img

Последни објави

spot_img
spot_img

Читај повеќе