АА: Прашања од стручниот дел – Испит за административни службеници

За сите граѓани и целата јавност. Од денеска Тимот на Јавна администрација со Е – @дминистрација, со цел да видиме колку е дигитална или модернизирана администрацијата и јавниот сектор.

Прочитајте и дознајте повеќе :

https://aa.mk/prasanja-od-strucniot-del-od-ispitot-za-administrativni-sluzbenici.nspx

Извор: Агенција за администрација