За Нас

Тимот на Јавна администрација на оваа веб страна ќе ги прикажува администрацијата и институциите во јавниот сектор во нашата држава како јавни, транспарентни, отчетни и исполнителни.

Целта е да се прикажи дека администрацијата и институциите во јавниот сектор во нашата држава работат согласно уставот и законите и преку оваа веб страна целата администрацијата и институциите во јавниот сектор ќе дадат отчетност за сработеното.

Мотото на Тимот на Јавна администрација- ,,Администрацијата-за Граѓаните ”