ЈА: Анкета –Која државна институција, општина според вас е најдобра за 2019 година?

Online Анкета: Која државна институција, општина според вас е Најтранспарентна и Најдостапна со најголем број на Проекти и Активности за

Повеќе

ЈА: Конкретни мерки и предлози за намалување на ,,Гломазната” Aдминистрација и Jавен сектор

Тимот на Јавна администрација со конкретни мерки и предлози за намалување на ,,Гломазната” Aдминистрација и Jавен сектор. Цел: Поефикасна, попродуктивна,

Повеќе