О. Штип: Посета на детска градинка „Цветови“ во населба Осми Ноември

Во претходниот период се работеше на темелни реконструкции во детската градинка Цветови. Со донација од Јапонската амбасада, се променија прозорите

Повеќе