КСС: „Анализа на состојбата и справувањето со пандемијата со Ковид 19 од здравствен аспект“

Денеска се одржа вебинар на кој се анализираа здравствените аспекти на вирусот Ковид-19, кој беше организиран од страна на Конфедерацијата

Повеќе