ЈА: Банките ќе пресметуваат камата додека трае грејс периодот за отплата на долговите

По донесувањето на уредбата од страна на Владата на РСМ, изработена од Министерството за финансии и Народната банка со која се овозможува

Повеќе