МЖСПП: Долгорочна стратегија за Климатска акција

Се одржа првaта онлајн консултативна работилница за нацртот на Долгорочната стратегија за климатска акција, подговена од страна на ЕУ финансираниот

Повеќе

СДСМ: Стратешко планирање на Форум на жени, во соработка со Прогрес Институт за социјална демократија

Викендов (5-7 февруари) во Струмица, Форумот на жени на СДСМ во соработка со Прогрес Институтот за социјална демократија, спроведе работилница

Повеќе

МТСП: Онлајн обуките за воспитувачи – подигнувањето на квалитететот на предучилишното образование

Како дел од Проектот за подобрување на социјалните услуги, Министерството за труд и социјална политика започна со реализацијата на серија онлајн работилницинаменети за зајакнување

Повеќе