АХВ: Прирачниците за директно снабдување пред земјоделците во Скопско

Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) и Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството (АПРЗ), продолжуваат со активностите за промоција

Повеќе

АХВ: Правилниците за директно снабдување пред жителите на Крушево и Демир Хисар

Со учество на повеќе од шеесетина фармери од Крушево и Демир Хисар, Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со

Повеќе

АХВ: Фармерите легално ќе продаваат од дома, АХВ со правилниците директно на терен

Фармерите и малите производители ќе можат да ги пласираат своите производи до крајните потрошувачи со додадена вредност без да зависат

Повеќе