Контакт

Мотото на Тимот на Јавна администрација – ,,Администрацијата-за Граѓаните ”

Лице за контакт: Стефан Темков
Моб: 078/238-999
Mail: transparentnaja@yahoo.com