ДЗС: Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, октомври 2020 година

Според податоците на Државниот завод за статистика, во октомври 2020 година, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 622 618 МWh електрична енергија, 22.497 мил. нм3 природен гас, 422 147 тони јаглен и 94 639 тони нафтени продукти. Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 61.6 % во брутодомашната потрошувачка на електрична енергија, додека 96.4 % од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.

Прочитајте и дознајте повеќе:

Преземи го соопштението во целост

Извор: Државен завод за статистика