Град Скопје: Доделени наградите на најдобрите од скопските регионални натпревари

Градоначалникот Шилегов на ден 13.06.2019 година, четврток во Салата на Советот на Град Скопје, им ги додели благодарниците и наградите на најдобрите  учениците на скопските регионални натпревари.

– Драги мои средношколци, ми претставува задоволство што денеска сум тука со вас и ја има таа чест да ви ги доделам наградите кои сосема заслужено ги освоивте во рамките на проектот „Училиштето – место за натпревар во знаење“.

Ви честитам на постигнатиот успех и ви пожелувам и понатаму во животот да постигнувате вакви успеси користејќи го вашето знаење – рече Шилегов.

Тој додаде дека токму тоа и е целта на оваа потпрограмска активност, односно да се продлабочат знаењата на учениците во одредени научни дисциплини и поттикнување конструктивен натпревар за постигнување повисоки образовни цели. 

Сакам да Ви порачам да го негувате натпреварувачкиот дух и желбата за стекнување нови знаења затоа што тоа се проверени рецепти за успех во животот-им порача Шилегов на средношколците. 

Победници на натпреварите од средните училишта се учениците:

 1. 1.    Најдобро рангирани на натпреварот по англиски јазик:

                                                     
1 место  Ивана Коцев                         СУГС  „Раде Јовчевски-Корчагин“

2 место  Никола Миноски                   ПСУ „Алгоритам “

3 место  Мила Јовановиќ                    СУГС „Никола Карев“

Ментори:

 1. Леонора Каталиниќ, СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“
 2. Благица Блажевска Богдановска, ПСУ„Алгоритам”
 3. Бојана Крајновиќ Петровска, СУГС „Никола Карев” 
 1. 2.    Најдобро рангирани од натпреварот по хемија се:

1 место Бисера Јаневска                        ПСУ „Алгоритам центар“

1 место Иван Поп Јанев                         СУГС „Орце Николов“

1 место Давид Јованов                           ПСУ „American School Macedonia”

1 место Стефан Стојковиќ                     СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“

          Ментори:

 1. Елизабета Николовска Софрониевска
 2. Ирина Ѓоргиевска
 3. Гордана Геческа
 1. 3.    Највисоко рангирани ученици  на натпреварот по филозофија:

1 место Кристијан Поповски                     СУГС „Орце Николов“ 

2 место Теа Теодора Тасевска                 СУГС „Орце Николов“    

3 место Наташа Драшковиќ                     СУГС „Раде Јовчевски -Корчагин“ 

           Ментори:

 1. Јулијана Јолевска
 2. Даниела Николова
 1. 4.    Највисоко рангирани по категории на натпреварот по информатика:

1 место Кристина Тасева                                   ПСУ „Јаха Кемал Колеџ“ Скопје

1 место Владимир Шарковски                            ПСУ „Јахја Кемал Колеџ“ – Скопје

1 место Алек Јармов                                         СУГС „Раде Јовчевски- Корчагин“

1 место Горазд Димитров                                   ПСУ „Јахја Кемал Колеџ“  Скопје

Ментор

Nahit Yilmaz

 1. 5.    Натпревар по француски јазик, највисоко рангирани  на натпреварот се:

1 место Ана Стевановска                                СУГС „Георги Димитров“

1 место Тијана Србиновска                             СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“

1 место Дамјан Пушковски                              СУГС  „Раде Јовчевски-Корчагин“

1 место Катја Зенделска                                 СУГС „Георги Димитров“

1 место Кристина Конева                                СУГС „Орце Николов“

1 место Каја Домазетовска                              СУГС „Георги Димитров“

1 место Блерона Муладаути                            СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“

Ментори:

 1. Јулијана Јозиќ
 2. Татјана Димовска
 3. Билјана Димовска
 4. Сузана Дулеска
 5. Слаѓана Стојановска
 1. 6.    На регионалниот Скопски натпревар по германски јазик најдобро рангирани:

1 место Мила Савевска                                 СУГС „Раде Јовчевски- Корчагин“

1 место Дамјан Кировски                               ПСУ „Јахја Кемал Карпош“

1 место Марија Крстевска                              СУГС „Јосип Броз-Тито“

1 место Арбнора Ќаили                                 СУГС „Зеф Љуш Марку“

1 место Андреј Бајалски                                СУГС „Георги Димитров“

1 место Теа Минова                                     СУГС „Георги Димитров“

1 место Андријана Велковска                       СУГС „Георги Димитров“

1 место Александар Лучиќ                            СУГС „Георги Димитров“

Ментори:

 1. Наташа Мирческа
 2. Дана Арсова
 3. Ана Симоноска
 4. Muarem Ajdari
 5. Анита Сталевска
 6. Билјана Пејовска
 1. 7.    На натпреварот по географија добитници се:

1 место Оливер Куновски                        СУГС „Орце Николов“

2 место Христо Димитриевски                  СУГС „Георги Димитров“

2 место Вероника Гијовска                     ПСУ „Американска Гимназија“Скопје

3 место Дамјан Филиповски                    ПСУ „Американска Гимназија“Скопје

1 место Ангела Петровска                      СУГС „Васил Антевски-Дрен“

2 место Моника Смилеска                      СУГС „Васил Антевски-Дрен“

3 место Маја Насевска                           СУГС „Васил Антевски-Дрен“

            Ментори:

1. Лилјана Јовановска

2.  Петар Саздов

3.  Пане Перуновски

4.  Елизабета Брсакоска Георгиевска

 1. 8.    На натпреварот по физика добитници се:

1 место Маја Мишеска                            СУГС „Орце Николов“

1 место Матеј Јовчевски                         ПСУ „Јахја Кемал“- Карпош          

1 место Благој Савевски                         ПСУ „Јахја Кемал“- Карпош         

1 место Иван Јовановски                        ПСУ „Јахја Кемал“- Карпош          

1 место Трајче Бојаџиев                         ПСУ „Јахја Кемал“ Капош

Ментори:

 1. Елизабета Поповска
 2. Станиша Вељковиќ
 3. Сабире Алкин
 1. 9.    На натпреварот по латински јазик добитници се:

1 место Евгенија Ристова                      СУГС „Д-р Панче Караѓозов“

1 место Мила Јованчева                       СУГС „Д-р Панче Караѓозов“      

1 место Рина Шерифи                          СУГС „Д-р Панче Караѓозов“

2 место Миа Стојановска                      СУГС „Д-р Панче Караѓозов“

2 место  Тања Иванова                         СУГС „Д-р Панче Караѓозов“

3 место Емилија Андоновска                  СУГС „Д-р Панче Караѓозов“

1 место Лиле Стефанова                      СУГС „Јосип Броз-Тито“

2 место  Евгенија Трајковска                СУГС „Георги Димитров“

2 место   Анастасија Лазова                  СУГС „Никола Карев“

3 место  Сара Стојковска                      СУГС „Георги Димитров“

Ментори:

 1. Ивица Весов
 2. Ема Андоновска
 3. Ленче Мишова
 4. Лидија Гелевска

10.  На натпреварот по биологија се:

1 место Филип Михаиловски                СУГС  „Раде Јовчевски- Корчагин“

1 место  Дина Геговска                       СУГС „Јосип Броз-Тито“

1 место  Јована Божиновска                ПСУ „Алгоритам Центар“

1 место  Викторија Симуноска             СУГС „Д-р Панче Караѓозов“

Ментори:

1. Симона Јовевска,  СУГС„Раде Јовчевски-Корчагин“

2.Радмила Стројманова, СУГС„ Јосип Броз-Тито “

3.Нена Милковски, ПСУ,,Алгоритам”

4.Елизабета Сарафимова

11. Натпревар на млади музичари и интерпретатори

1 место    СОСУ „Илинден“

1 место    СУГС „Васил Антевски-Дрен“

1 место    СУГС „Јосип Броз-Тито“

1 место    Ана  Петановска         СУГС „Јосип  Броз-Тито“

Ментори:

 1. Силвана Гелевска
 2. Јовче Петковски
 3. Кристијан Стојановски

12 . На натпреварот  по математика се:

1 Блаже Суклевски  „Јахја Кемал“

2. Лука Грашковски  „Гимназија НОВА“

3. Илир Лимани  „Јахја Кемал“

4. Кендресa Селими   „Јахја Кемал“

5. Кристина Тасева „Јахја Кемал“

6. Сташа Петровиќ  „Орце Николов“

7. Филип Мисилов  „Јахја Кемал“

Ментори на натпреварите од средните училишта се наставниците:

Ментори на натпреварот по германски јазик и книжевност на РМ се:

Наташа Мирческа, СУГС„ Раде Јовчевски-Корчагин”

Дана Арсова, ПСУ„Јахја Кемал-Карпош“

Ана Симоноска, СУГС „Јосип Броз -Тито“

Muarem Ajdari, СУГС „Зеф Љуш Марку”

Анита Сталевска, СУГС „Георги Димитров“

Билјана Пејовска, СУГС „Георги Димитров”

Ментори на натпреварот по англиски  јазик се:

Леонора Каталиниќ, СУГС „Раде Јовчевски -Корчагин “

Благица Блажевска Богдановска, ПСУ „Алгоритам”

Бојана Крајновиќ Петровска, СУГС „Никола Карев”

Ментори на натпреварот по филозофија се:

Јулијана Јолевска, СУГС „Орце Николов“

Даниела Николова, СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“

Ментори на натпреварот за латински јазик се:

Ивица Весов, СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“

Ема Андоновска, СУГС „Јосип Броз-Тито“

Ленче Мишова, СУГС „Георги Димитров“

Лидија Гелевска, СУГС „Никола Карев”

Ментори на натпреварот по биологија се:

Симона Јовевска,  СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“

Радмила Стројманова, СУГС „Јосип Броз-Тито“

Нена Милковски, ПСУ„Алгоритам”

Елизабета Сарафимова, СМУГС„Д-р Панче Караѓозов“

Ментори на натпреварот по географија се:

Лилјана Јовановска, СУГС „Орце Николов“

Петар Саздов,СУГС „Георги Димитров“

Пане Перуновски, ПСУ „Американска Гимназија Скопје”

Елизабета Брсакоска Георгиевска, СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен”

Ментори на натпреварот по физика се:

Елизабета Поповска, СУГС„Орце Николов“

Станиша Вељковиќ, ПСУ„Јахја Кемал-Карпош“

Сабире Алкин, ПСУ„Јахја Кемал-Карпош“     

Ментори на натпреварот по француски јазик се:

Јулијана Јозиќ, СУГС „Георги Димитров“

Татјана Димовска, СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“

Билјана Димовска, СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“

Сузана Дулеска, СУГС „Орце Николов“

Слаѓана Стојановска, СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“

Ментори на натпреварот по хемија се:

Елизабета Николовска Софрониевска, СУГС „Орце Николов“

Ирина Ѓоргиевска, ПСУ „American School Macedonia“

Гордана Геческа, СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“

Ментори на натпреварот за млади музичари и интерпретатори се:

Силвана Гелевска, СУГС „Јосип Броз-Тито“

Јовче Петковски, СОСУ „Илинден“

Кристијан Стојановски, СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“

Ментори на натпреварот по информатика се:

Nahit Yilmaz, ПСУ„Јахја Кемал Колеџ“ 

Ментори на натпреварот по математика се:

Саше Ѓорѓиески       „Јахја Кемал“

Филип Николовски   „Гимназија НОВА“

Мевљудин Даути     „Јахја Кемал“

Zuhal Ozum      „Јахја Кемал“

Јилмаз Деликташ  „Јахја Кемал“

Софија Брезовска Темелковска  СУГС „Орце Николов“

Градот Скопје обезбеди  финансиска поддршка на средните училишта-домаќини на регионалните натпревари (Скопски регион), како и благодарници и парични награди на највисоко рангираните средношколци од средните училишта на подрачјето на Град Скопје  и на нивните ментори.

Во  текот на учебната 2018 и 2019 година реализирани се натпревари по следниве наставни предмети: математика, информатика, германски јазик, англиски јазик, хемија, географија, физика, француски јазик, биологија,филозофија и латински јазик.

Од вкупниот број на учесници на сите натпревари на скопско регионално ниво, наградени се 62 ученици што имаат постигнато највисок резултат и 3 училишта за групни категории.

Извор: Град Скопје