Град Скопје: Отворени одбојкарското и ракометното игралиште на песок на Кејот на реката Вардар

Од (07.06.2019 година, петок) почнуваат со работа одбојкарското  и ракометното игралиште на песок на Кејот на реката Вардар (од страната на Луна паркот).

Сите заинтересирани граѓани, ученици, студенти, спортски клубови, здруженија на граѓани и сл., можат бесплатно да спортуваат и да се рекреираат на  игралиштата на песок.

Горенаведените спортски терени ќе бидат отворени за спорт и рекреација, секој ден во термините од 10 до 24 часот.

Закажувањето може да се врши на следниов телефонски број: 072/808-200, во периодот од 10 до 24 часот секој ден, или на самото игралиште во горенаведениот период .

Терминот за бесплатно користење е со времетраење од 1 час.

 

Извор:  Град Скопје