ЈА: Е – Царина

За сите граѓани и целата јавност, Тимот на Јавна администрација ви претставува дел од Е – @дминистрација во областа на Царинската управа со цел да видиме колку е дигитална или модернизирана администрацијата и јавниот сектор.

Прочитајте, погледнете и дознајте повеќе:

http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/e-carina

Извор: Царинска управа