ЈА: Е – Даноци

За сите граѓани и целата јавност. Од денеска Тимот на Јавна администрација со Е – @дминистрација, со цел да видиме колку е дигитална или модернизирана администрацијата и јавниот сектор.

Прочитајте, погледнете и дознајте повеќе:

http://etax.ujp.gov.mk/eTaxServices/

Извор: Управа за јавни приходи