ЈА: Електронски национален регистар на прописи

За сите граѓани и целата јавност. Тимот на Јавна администрација ќе ви претставува дел од проекти и работи поврзани со Е – @дминистрација, со цел да видиме колку е дигитална или модернизирана администрацијата и јавниот сектор.

Денеска го имаме ЕНЕР – Единствен електронски национален регистар на прописи, кој ви ги прикажува најновите прописи, акти закони во Македонија.

Прочитајте и дознајте повеќе:

https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=cleared

Извор: Енер