ЈА: Национален портал за Е-услуги

За сите граѓани и целата јавност. Од денеска Тимот на Јавна администрација со Е – @дминистрација, со цел да видиме колку е дигитална или модернизирана администрацијата и јавниот сектор.

Прочитајте и дознајте повеќе:

https://uslugi.gov.mk/

Извор: Uslugi.gov.mk