МE: Финансиски средства за реализација на програма (проект) на здруженијата на потрошувачите

ЈАВЕН ПОВИК за доделување финансиски средства за реализација на програма (проект) на здруженијата на потрошувачите

Извор: Министерство за економија