МE: Надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи

ЈАВЕН ОГЛАС за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинства за 2019 година


http://www.economy.gov.mk/doc/2614

Извор: Министерство за економија