МЕ: Соопштение за полагање на стручен испит за постапка идентификација и за оцена на техничката состојба на возилото

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛОТО

Соопштение >>>
Пријава за полагање стручен испит за вршење на работите во постапките за идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилото >>>
Податоци за стручен испит за идентификација >>>

Извор: Министерство за економија