МК: Резултати од програмите на Креативна Европа – Потпрограма Култура за 2019 година

Резултати од учество во финансирање на правни лица од Република Северна Македонија кои се поддржани од програмите на Креативна Европа – Потпрограма Култура за 2019 година

Извор: Министерство за култура