МОН: Формулар – пријава за упис во средно училиште 2020/2021

Пријава_македонски јазик Пријава_албански јазик  Пријава_турски јазик  Пријава_српски јазик Извор: Министерство за образование и наука