МОН: Нацрт закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта

На ден 13.06.2019 година на владиниот систем (ЕНЕР) Министерството за образование и наука извести дека го објави Нацрт законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта. Ги повикуваме сите засегнати страни да дадат свои коментари по однос на ова законско решение. 

Нацрт законот можете да го превземете на следниот линк

Извор: Министерството за образование и наука