МОН: Резултати од повторени конкурси за стипендии за ученици од средни стручни училишта за 2020/2021 година

Стипендии за ученици од земјоделско-ветеринарна струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија

Стипендии за ученици од електро-техничка струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија

Стипендии за ученици од градежно-геодетска струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија

Стипендии за ученици од машинска струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија

Стипендии за ученици од текстилно-кожарска струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија

Стипендии за ученици од угостителско – туристичката струка

Прифатени апликации

Договор за стипендија

Средношколците кои се стекнаа со правото на користење ученичка стипендија треба да испечатат и пополнат ТРИ примероци од договорот за соодветната стипендија (договорите се објавени заедно со резултатите од конкурсите) и заедно со копија од лична трансакциска сметка, најдоцна до 22.12.2020 година да ги достават до Министерството за образование и наука (директно во писарницата на МОН или по пошта – препорачана пратка со повратница на адреса бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје). Прием на документите ќе се врши и во сабота 19.12.2020 година.


Одбиените кандидати пак, ќе имаат можност за приговор во соодветен рок, откако на адресата која ја имаат посочено при аплицирањето ќе добијат решение од МОН во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена.

Извор: Министерство за образование и наука