МОН: Стипендии од Владата на Италија за академската 2019/2020 година

Италијанската Влада доделува стипендии за македонски државјани за академската 2019/2020 година наменети за:

• Напредни курсеви за усовршување на италијанскиот јазик за студенти по италијански јазик (до 3 месеци); 
• Студии за високо уметничко и музичко образование;
• Последипломски студии:
– Магистерски,
– Истражувачки докторски студии,
– Специјализации и
– Други истражувачки активности.
Подетални информации и целосна објава на Конкурсот се достапни на веб страницата: www.ambskopje.esteri.it, и на порталот https:studyinitaly.esteri/it.
Апликацијата треба да биде целосно пополнета и испратена електронски, најдоцна до 30 мај 2019 година.

Извор: Министерство за образование и наука