МП: Соопштение за Поставените Постојани Судски Преведувачи

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА ГИ ИЗВЕСТУВА СИТЕ ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ ДЕКА СОГЛАСНО АМАНДМАНОТ XXXIII НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МЕКЕДОНИЈА („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2019 од 12.01.2019 година) ПОТРЕБНО Е ДА НАПРАВАТ ПРОМЕНА НА ПЕЧАТИТЕ ЗА ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ И НАМЕСТО „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ДА СТОИ ИМЕТО „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“.

ИСТО ТАКА, СОГЛАСНО УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ ОД XXXIII ДО XXXVI НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ  ДЕКА НЕ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ПРАВИ ПРОМЕНА ВО РЕШЕНИЈАТА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРТВОТО ЗА ПРАВДА.

Извор: Министерство за правда