МТВ: Соопштение до превозниците кои вршат превоз на патници

Во прилог на соопштението се дадени табелите со ажурирани бази на одобрени возни редови во меѓуопштинскиот и меѓународниот патен сообраќај заклучно со денешен ден.


Дополнително ќе биде објавен Огласот за одобрување на возни редови за нови линии или промена на возни редови на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот линиски превоз на патници и периодот во кој ќе се врши аплицирањето.

Меѓуопштински линиски 29.05.2019

Меѓународен линиски 29.05.2019

Извор: Министерство за транспорт и врски