МВР: Потребни документи за Лична карта, Пасош и Возачка дозвола

За сите граѓани и целата јавност, Тимот на Јавна администрација ви претставува дел од Е – @дминистрација во областа на Министерството за внатрешни работи со цел да видиме колку е дигитална или модернизирана администрацијата и јавниот сектор.

Прочитајте, погледнете и дознајте повеќе:

https://termin.mvr.gov.mk/ReqiuredDocuments

Извор: Министерство за внатрешни работи