МЖСПП: Потпишан меморандум за соработка во заштитата на животната средина со Романија

Во рамките на престојот во Букурешет по повод учеството во неформалниот состанок на министри за животна средина на ЕУ, министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки оствари билатерална средба со романските колеги, министерот за животна средина, Грацијала Леокадија Гаврилеску и министерот за води и шуми Јоан Денеш.

При тоа, свесни за исклучителната важност на животната средина за здравјето и добросостојбата на сегашната и идната генерација, тие потпишаа Меморандум за разбирање меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија и Министерството за животна средина и Министерството за води и шуми на Романија за соработка на полето на заштита на животната средина, климатски промени и водните ресурси.

Со потпишувањето на Меморандумот се зајакнува и продлабочува соработката на полето на заштита на животната средина меѓу овие две држави и се отвара можност за реализација на заеднички проекти на нашиот пат кон ЕУ.

Извор:  Министерство за животна средина и просторно планирање