НАЕОПМ: Со активното учество на универзитетите се зголемува бројот на млади и професори корисници на Еразмус + програмите

Со активното учество на универзитетите се зголемува бројот на млади и професори корисници на Еразмус + програмите.

Универзитетот на Југоисточна Европа (SEEU) е одличен пример за ова. На средба со ректорот Акад. Проф. Др. Абдулменаф Беџети разговаравме за досегашната и идна соработка.

Извор: Национална агенција за европски образовни програми и мобилност