O.Аеродром: Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 4 и 5 маj 2019 г.

Термин Игралиште број 1 Игралиште број 2
сабота 12:00 – 13:00 Кристијан Манчовски Владимир Ивановски  
сабота 13:00 – 14:00Александар Јосифовски  
сабота 14:00 – 15:00 Дарко Димитровски Дејан Трајков  
сабота 16:00 – 17:00 Александра Симева Вангел Симев Тони  Димитриевски Роберт Димитриевски
недела 12:00 – 13:00 Тихомир Келемен Драги Кушевски Горан Наумовски Горјана Наумовска
недела 13:00 – 14:00 Дејан Блажески Горан Гермовски Кристијан Манчовски Владимир Ивановски
недела 14:00 – 15:00 Дарко Димитровски Дејан Трајков Тони  Димитриевски Роберт Димитриевски
недела 16:00 – 17:00 Александра Симева Вангел Симев

Извор: Општина Аеродром