О.Аеродром: Пролетна дератизација во Општина Аеродром

Во тек е пролетна дератизација на глодачите на територијата на Општина Аеродром.

Во акцијата се опфатени 3.000 шахти со 9.000 мамци.
Дератизацијата на глодачите ја врши Институтот за јавно здравје – Скопје, а се спроведува двапати во годината,напролет и наесен. 

Извор: Општина Аеродром