О.Аеродром: Завршена уште една фаза од реконструкцијата на паркингот на булевар „Јане Сандански“

Почна асфалтирањето на дел од реконструираниот паркинг на булевар „Јане Сандански“. Досега се реконструирани 20 000 м2.

Во наредниот период продолжуваме со реконструкција на паркингот од ООУ „Ѓоргија Пулевски“ во должина од 16 000 м2.

Подобрувањето на инфраструктурата е од големо значење за сите нас.

Извор: Општина Аеродром