О.Гевгелија: Работилница за фотографија

На 27,28 и 29 мај 2019 година, Пионерскиот дом во Гевгелија организира тридневна Работилница за фотографија.

Работилницата, под менторство на Димитар Новаков, ќе биде бесплатна, а можат да ја посетуваат сите заинтересирани млади фотографи. Работилницата ќе се одржи во просториите на Пионерскиот дом во Гевгелија.

Извор: Општина Гевгелија