О.Ѓорче Петров: Асфалтирана улица Радушка-Црногорска во Дексион

Завршија градежните работи за реконструкција на улица Радушка-Црногорска во населбата Дексион. Поставен е нов асфалт во должина од 560 метри на потегот од крстосницата со улица Кузман Шапкарев до крстосницата со улица Панајот Гиновски.

Зголемена е безбедноста на пешаците со поставување на тротар по целата должина.

Безбедоста на локалното населени ќе се зголеми и со поставување на  два “легнати полицајци“, на двата краја од улицата.

Минатата година на овој потег општината изведе и атмосферска и канализациона мрежа.

Асфалтирањето на улицата е буџетирано со средства од општината, за чија цел се извоени 4.400.000 денари.

Градежните работи започнаа на 16 октомври 2020 година.

Реконструкцијата на овој потег се врши по цели шест децении.

Извор: Општина Ѓорче Петров