О.Карпош: Се поставува Лед осветлување во Криви Дол

Општина Карпош започна со поставување на ново улично јавно осветлување долж улицата „Новопроектирана“ во Криви Дол.
Имено, се поставуваат 17 столбови, на кои ќе бидат прикачени ЛЕД – штедливи светилки.

Локалната самоуправа вложува значителни средства за развој на оваа населба, која порано делуваше отсечено од Карпош. Изминатава година се направи и целосна реконструкција на улицата „Новопроектирана“, со што се зголеми безбедноста и се подобри пристапот за граѓаните кои живеат тука.

Исто така, лани направивме и ново детско игралиште, во чија околина се засадија и нови дрвја, зеленило, а се поставија и клупи и корпи за отпадоци.

Намерата на Општина Карпош е плански да ги развива и периферните делови. Истите инфраструктурно да се подобруваат и да се овозможат нови зони за спорт и рекреација на граѓаните.

Извор: Општина Карпош