О.Кавадарци: Асфалтиран паркингот и пристапот на згради на булевар „Македонија“

Општината Кавадарци во склоп на пролетната кампања за комунална изградба ставка „Тековни и планирани проекти“  во Урбаната заедница „Љубаш“ го реализираше проектот за асфалтирање на паркинг и пристап на згради на булевар „Македонија“.

Оперативата на фирмата „Коле транс“ од Штип  на претходно подготвена и тампонирана подлога постави асфалт на површина од 530 квадратни метри. Овој простор е дел од јавно прометните површини меѓу зградите на булеварите „Македонија“ и Кочо Рацин“ каде општината во минатиот период исто така асфалтираше паркинг, огради спортски терен, ги отстрани лимените гаражи и изврши хортикултурно уредување.

Во склоп на Проектот број 18, општината во наредниот период во оваа Урбана заедница ќе ги рализира и проектите: Поплочување на пешачка патека, паркинг и пристап на згради на булевар „Кочо Рацин” и бул. „Никола Минчев”. Пота пешачка патека кај Белка зградите, парк „Полана“, тротоар на ул.”Никола Минчев”, како улици во населбата „Јасмин“.

Извор: Општина Кавадарци