О.Кавадарци: Нови фонтани на плоштадот

Општината Кавадарци ги обновува фонтаните пред зградата на Локалната самоуправа.

Специјализираната фирма „Водена оаза“ од Скопје изврши целосна репарација на базените од постојните фонтаните. Во нив освен старите централни млазници, според проектот се поставуваат кружни фонтани со конструкција од инокс. Секоја конструкција има повеќе млазници.

Водата во фонтаните ќе ја придвижуваат вкупно шест пумпи, по три во секоја фонтани. Нивната сила од водата ќе создава најразлични форми.

Навечер фонтаните ќе бидат осветлени со подводни рефлектори водата поставени на кружните конструкции.

Општината со овој проект ќе му даде дополнителна вредност на реконструираниот градски плоштад.

Извор: Општина Кавадарци