О.Кавадарци: Подобрено јавното осветлување пред зградите Лепотици

Општина Кавадарци реализираше уште еден проект по пат на донација од општествено договорните компании.

На ден 31.05.2019 година во функција беше предадена нова линија од јавното улично осветлување. Општината постави 7 нови столбови со штедливи ЛЕД светилки и пластични кугли на тротоарот пред зградите лепотици.

Столбовите ги обезбеди општината, а се работи за ниските столбови носачи кои беа извдени од старите семафори и адаптирани за канделабриза улично осветлување. Материјалот и монтажата се донација на компанијата „Кожувчанка“ и на специјализираната електромонтерска фирма „Ел-БОХ“ од Кавадарци.

Новите столбови поставени пред влезовите во зградите „Лепотици“ како надградба, во многу ќе го подобрат постојното јавно улично осветлување.

Извор: Општина Кавадарци