О.Кавадарци: Реконструкција на улицата Даме Груев

Општина Кавадарци преку ЈП „Комуналец“ реализира проект за целосна реконструкција на поземната инфраструктура водовод и канализација на улицата „Даме Груев“.

Според проектот на јавното претпријатие кое е и изведувач на работите, се реконструира потегот од спојот со ул.„Вишешница“ до спојот со ул. „22 Декември“ во вкупна должина од 150 метри. Овде се поставија нови линии на фекалната и атмосферската канализација, при што старите и дотраени бетонски се заменија со пластични коругирани цевки со профил 315 .

Комуналец изврши замен и на вововодната линија при што наместо старите абест-цементни цевки, се постави пластично црево со профил 110.

Во наредната фаза ќе следи асфалтирање на улицата.

Извор: Општина Кавадарци