О.Крушево: Дезинфекција во Училиштата

Пред почетокот на учебната година општина Крушево врши дезинфекција во сите училишта на територија на општина Крушево.

„Вршиме дезинфекција во ОУ „Никола Карев“, подрачните училишта, средното училиште „Наум Наумовски Борче“ и ОУ „Св. Кирил и Методиј“ во с. Бучин за да обезбедиме безбедна средина за учење.

Продолжуваме да работиме на оспособување на здрава и функционална средина за учениците да можат да продолжат непречено со своето образование“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски.

Извор: Општина Крушево