О.Крушево: Конкурс за учество во едукативни секции – Дом на култура Крушево

Домот на култура „Наум Наумовски Борче“ Крушево објавува оглас за пријавување на кандидати кои ќе земат учество во едукативните секции во неколку групи.

Подолу можете да го прочитате целиот оглас на Домот на култура.

ДОМОТ НА КУЛТУРА “НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ” КРУШЕВО ВЕ ПОВИКУВА ДА БИДЕТЕ И ВИЕ ДЕЛ ОД НАШАТА БОГАТА УМЕТНИЧКА ПОНУДА И ДА ЗЕМЕТЕ УЧЕСТВО ВО НАШИТЕ ЕДУКАТИВНИ СЕКЦИИ:

  • ГРУПА ЗА МОДЕРЕН ТАНЦ (СТАНДАРДНИ И ЛАТИНО ТАНЦИ)
  • КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО (КУД) НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ КРУШЕВО
  • ПЕЈАЧКА ГРУПА РАСПЕАНИ КРУШЕВЧАНИ

ОТВОРЕНИОТ ОГЛАС ТРАЕ ДО 20.06.2019ГОДИНА. СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ДОМОТ НА КУЛТУРА ВО ТЕКОТ НА РАБОТНИТЕ ДЕНОВИ, ОД ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТОК ОД 8:30 ДО 16:00Ч.

ЗА ПОДЕТАЛНИТЕ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕ ДА НЕ КОНТАКТИРАТЕ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

Извор: Општина Крушево