О.Крушево: Продлабочување на соработката со Грција, средба со конзулот, Ракинас

Градоначалник на општина Крушево Томе Христоски одржа средба со конзулот на Република Грција господинот Акилес Ракинас.

На средбата се разговараше за потенцијалот што го има Крушево особено од аспект на туризмот. Градоначалникот Христоски информира дека општината работи на многу проекти и аплицира на ИПА фондовите кои се однесуваат на програми меѓу нашата држава и Грција.

„Почитуваниот Конзул дава поддршка за нашата работка и во иднина ќе ја продлабочиме соработката на културен и едукативен план, а особено во делот при аплицирање кон ИПА фондовите. Крушево има многу пријатели и тоа е дополнителен поттик да продолжиме со работа“, изјави градоначалникот на општина Крушево.

Извор: Општина Крушево