О.Куманово: Избран сувенир за 2020 година

Во општина Куманово беше потпишан договор со Здружение на уметници ракотворци „АРТИ КРАФТ„ од Скопје, кои го изработија сувенирот „Шише стаклено извезено со слама и коноп со слики од Кумановски крај во рачно изработена кутија„.

Оваа дело, од страна комисија за избор на сувенир на општина, е избрано за сувенир на општина Куманово за 2020 година, по претходно објавен јавен конкурс.

Извор: Општина Куманово