О. Струга: Кој ги изгради каменоделниците во село Лабуништа….

Не им беше доволно што уништија се останато , па ја уништија и природата и планините со изградби на каменоделници, и затоа денес стигнавме до оваа алармантна состојба.

7 од 8 каменоделниците се изградени со дозвола  на поранешната власт во текот на нивниот 4 годишен мандат.

Одговорноста треба да се бара кај тие што дадода согласност и дозвола за да денес сме во оваа состојба.

Општина Струга ќе ги спроведе сите можни законски постапки и процедури почитувајќи ги правата на жителите на село Лабуништа за чиста околина,  и на одговорните ќе им се бара одговорност за нивните постапки.

Извор:  Општина Струга