О.Струга: Обележување на пешачките премини и линии

На ден 08.05.2019 година компанијата задолжена од страна на Општина Струга работеше интензивно на освежување на хоризонталната сигнализација односно на обележување на пешачките премини и линии.


Овој проект беше релизиран со цел возачите и пешачите да се движат слободно и без пречки.

Извор: Општина Струга