О.Струмица: Термини за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

22.12.2020 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

29.12.2020 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

Извор: Општина Струмица