Општина Штип: Јавен повик за пројавување интерес за учество во изградба на СРЦ ,,Сиутлак”

Во рамките на своите надлежности, Општината Штип се грижи за промовирање на спортот и рекреацијата на своите граѓани, во смисла на развојот на масовниот спорт и рекреативните активности со организирање на спортски приредби и манифестации, одржување и изградба на објекти за спорт и поддршка на спортските сојузи. Во исто време, со изградба на спортски објекти се поттикнува и локалниот економски развој во смисла на давањето поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекс промовирањето на партнерството со локалните фирми. Во смисла на ова, Општината Штип има изработено проектна документациај за изградба на нови спортски терени во СРЦ Суитлак кои се состојат од:

  • 1.Фудбалски терен
  • 2.Детски игралишта
  • 3.Угостителски објекти и
  • 4.Мали сместувачки капацитети.
  • Заради реализација на овој проект, Општината Штип ги повикува сите физички и правни лица од Општината Штип доколку се заинтересирани и спремни да учествуваат во реализација на овој спортско-рекреативен центар, својот интерес писмено да го пријават во Општината Штип најдоцна до 10.04.2019 година

Исто така, Општината Штип ги информира заинтересираните потенцијални учесници во заедничката изградба на СРЦ Суитлак, да присуствуваат на јавната презентација на проектната документација што ќе се одржи на 20.03.2019 година (среда) во Сала 2 на Општината Штип со почеток во 12,00 часот.

Извор: Општина Штип

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *