Резултати од Конкурс за стипендии на редовни студенти Роми на додипломски студии од прв циклус за 2020/2021 година

Добитници на стипендија – студенти од прва година на студии

Добитници на стипендија – студенти од втора и повисоките години на студии

Договор за стипендија


Студентите кои се стекнаа со правото на користење студентска стипендија треба да испечатат и пополнат ТРИ примероци од договорот за соодветната стипендија и заедно со копија од лична трансакциска сметка, најдоцна до вторник 28.12.2020 година да ги достават до Министерството за образование и наука (директно во писарницата на МОН или по пошта – препорачана пратка со повратница на адреса бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје)

Извор: Министерство за образование и наука