Влада: Ажурирана анализа на неисплатена државна помош за минимална плата од работодавачите

Компании на кои им е исплатена државна помош за минимална плата, а тие не ги уплатиле средствата на своите вработени. Преземете ја ажурираната табелата во PDF или EXCEL формат.

Извор: Влада